Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ = ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ


ΑΙΣΧΙΝΗΣ: " TOYΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΖΩΖΕΙ Ο ΔΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΠΛΗ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥΣ"

Η μόνη δύναμη που στηρίζει την παρούσα παράνομη τυραννική κυβέρνηση, και εκείνη την προηγούμενη, την αμιγή δηλαδή του ΠαΣοΚ, είναι η σωματοφυλακή της. Δηλαδή τα ΜΑΤ.

Αλλιώς και οι δυο αυτές τυραννικές, δηλαδή δικτατορικές, κυβερνήσεις θα είχαν πέσει. Θα τις είχε ήδη ρίξει ο λαός. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της ηγεσίας της ΝΔ (και των άλλων κομμάτων) να συγκρατήσουν την οργή του λαού εναντίον της τυραννίας.

Μηδέ λοιπόν τα κόμματα, μηδέ τα ΜΜΕ.

Είναι τα ΜΑΤ. (Τόσο τους κόβει, τόσο κάνουν)

Ο Αισχίνης ο ρήτορας στον λόγο του “ Κατα Τιμάρχου” το διατυπώνει ωραιότατα (4-5): (Σε μετάφραση Γ. Κορδάτου και Η. Ηλιού, που μεταφράζουν το “ απιστία” ως καχυποψία. Προτιμώ το δόλος.)

“ [4] Δεν αγνοώ, Αθηναίοι πολίται, ότι όσα θα σας είπω τώρα, εις την αρχήν του λόγου μου, θα ενθυμηθήτε ότι και πολλοί άλλοι σας τα είπαν ήδη. Νομίζω όμως ότι είναι εύθετος στιγμή να τα επαναλάβω και εγώ τώρα. Όλοι πράγματι συμφωνούν ότι τρία είδη πολιτευμάτων υπάρχουν εις όλον τον κόσμον, η μοναρχία, η ολιγαρχία και η λαοκρατία. Και της μεν μοναρχίας ή της ολιγαρχίας η διοίκησις ρυθμίζεται από το κέφι των αρχόντων, των δε λαοκρατουμένων πολιτειών από τους κειμένους νόμους.

[5] Και καλώς γνωρίζετε, ω Αθηναίοι, ότι και τους πολίτας και το πολίτευμα των λαοκρατιών εξασφαλίζουν οι νόμοι, ενώ τους μονάρχας και τους ασκούντας ολιγαρχίαν η καχυποψία και η ένοπλος σωματοφυλακή. Πρέπει λοιπόν, οι μεν ολιγαρχικοί και οι ασκούντες διακυβέρνησιν με βάσιν την αρχήν της ανισότητος να προφυλάσσωνται από τους δυναμένους βιαίως να ανατρέψουν το καθεστώς, ημείς δε, οι έχοντες κράτος δικαίου και ισότητος, από εκείνους που με λόγους ή με την διαγωγήν των παραβιάζουν τους νόμους. Θα είσθε ισχυροί τότε μόνον όταν θα έχετε ευνομίαν και θα εμποδίζετε τους παρανομούντας να σας καταλύσουν.”

Απο το: http://filologos10.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: