Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!
Το δικαίωμα ψήφου στους αλλοδαπούς που είχε δοθεί με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 15695 – 23/4/2012 έχει ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Όποιος δει αλλοδαπούς να ψηφίζουν θα πρέπει να το καταγγείλει στην αστυνομία.
Διάβαστε το, κατεβάστε το και εκτυπώστε το:
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. πρωτ.: 15695ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝΠΡΟΣ:Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Όπως πίνακας αποδεκτώνΤαχ.
Κώδικας: 10183Πληροφορίες :2131361143
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αθήνα 23   Απριλίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                           Αριθ. πρωτ.: 15695
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
                                                                                                                    ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/νση    : Ευαγγελιστρίας 2                                         Όπως πίνακας αποδεκτών                                                                      
Ταχ. Κώδικας: 10183                                                
Πληροφορίες :2131361143                                     

               

 ΘΕΜΑ:  "Διαγραφή εκλογέων λόγω ανάκλησης των αποφάσεων καθορισμού της ιθαγένειας τους "


Ενόψει των εκλογών της 6ης Μαϊου 2012 σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι ανωτέρω εκλογές θα διενεργηθούν με βάση τους εκλογικούς καταλόγους που προκύπτουν μετά την Α΄ αναθεώρηση του 2012 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις μεταβολές που έχουν συντελεστεί έως  την 29η  Φεβρουαρίου 2012.
Στους καταλόγους αυτούς πιθανόν να συμπεριλαμβάνονται άτομα, για τα οποία έχουν ανακληθεί μετά την 29η Φεβρουαρίου 2012 οι αποφάσεις καθορισμού της ιθαγένειάς τους και, συνεπώς, πρέπει να διαγραφούν από τους εκλογικούς καταλόγους. Εξυπακούεται ότι εκείνοι για τους οποίους  έχουν εκδοθεί ανακλητικές αποφάσεις πριν από την ανωτέρω ημερομηνία πρέπει ήδη να έχουν διαγραφεί και να μην περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους.
Προκειμένου, λοιπόν,  να μην ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα στις προσεχείς εκλογές εκείνοι, οι οποίοι αναφέρονται στις ανακλητικές αποφάσεις και περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στους οικείους δήμους οι αποφάσεις με τις οποίες ανακαλούνται οι διαπιστωτικές πράξεις καθορισμού ιθαγένειας, προκειμένου αυτοί να διαγράψουν τα άτομα που αφορούν οι αποφάσεις αυτές από τα δημοτολόγιά τους και στη συνέχεια να αποστείλουν τις μεταβολές αυτές (διαγραφές) στο Υπουργείο μας, με την πρώτη μετά τις εκλογές δίμηνη αναθεώρηση.

Οι Αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας των νομών οφείλουν:
α/ να συμπεριλαμβάνουν στους εκλογικούς σάκους, με τους οποίους αποστέλλεται  το εκλογικό υλικό σε κάθε εκλογικό τμήμα, και έγγραφό τους με τα ονόματα εκείνων για τους οποίους ανακλήθηκαν οι αποφάσεις καθορισμού της ιθαγένειάς τους και είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος, καθώς επίσης  τις σχετικές αποφάσεις, και
β/ να εφοδιάσουν  με αντίγραφο του παρόντος εγγράφου όλα τα εκλογικά τμήματα της οικείας εκλογικής περιφέρειας (νομού), προκειμένου να ενημερωθούν οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και να μην τους επιτρέψουν να ψηφίσουν.    


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. κ.κ. Προέδρους Πρωτοδικών                                                       
    (Μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)                                                                            
2. κ. κ. Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
3. κ.κ. Περιφερειάρχες
     Έδρες  τους                                                                                      Θ.  ΞΗΡΟΣ
4. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής           
   ενότητας έδρας νομών                                                             
5. Δήμους της Χώρας
                                               
           

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ.  Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3. Γεν. Διευθυντή Αναπτ. Προγραμμάτων
4. Δ/νση Εκλογών


Δεν υπάρχουν σχόλια: